تبلیغات
سعید - مطالب اشعار خودم

جک و جونور

نویسنده : سعید یوسف زاده یکشنبه 27 اسفند 1396 07:33 ب.ظ  •    ارسال شده در: اشعار خودم

جَـک و جانـوران آمدند از راه
هجوم می آورند کم کم به هرجا

زِهَر روزنه ای آیند چه جوری
یه چند تا هم عبور کردند ز توری

پشه و مگس در پرواز بدبدم
یه چند گونه ای هم انگار جدیدن

یه جاندار آمده،هست رنگِ او زرد
چنان نیش میزند چند روز کُنَد درد

بیُفتاد بر مگس این بار نگاهم
نشسته بر لبِ ظرفِ غذایم

پشه هم میرسد نزدیکِ گوشم
به وقتِ خواب زمانی که خموشم

پشه دیگر مرا رسوا گردانْد
دَمِ گوشم برقصید و همی خواند

یا اینکه میزند نیش بردماغم
مرض دارد نمیذارد بخوابم

گرفتند اینها حالم به هر نَحو
فقط آرام شوند گویی دَمِ مرگ

جدیداً آنها سخت میتوان کُشت
چو کُشتی میرسند هر دَم به یک مُشت


شعرطنز از سعید یوسف زاده
هرگونه کپی کردنِ این شعر ممنوعِآخرین ویرایش: یکشنبه 27 اسفند 1396 07:55 ب.ظ

بازار

نویسنده : سعید یوسف زاده جمعه 25 اسفند 1396 07:41 ق.ظ  •    ارسال شده در: اشعار خودم

بازم بار دگر نزدیکِ عید است
خریدِ البسه،آجیل،از این دست

شدم راهی دهم انجامْ خریدم
شگفت گشتم بازار را بدیدم

چو بینم هرطرف،هرسمت شلوغیست
دگر نیست جای سوزن،این دروغ نیست

یه تعداد لِه میگردند هردم
تنی چند هم گره خوردند برهم

به هم گیر کرده اند،هستند حیرون
به سختی میکِشند خود را به بیرون

چه خواهد شد مرا در این شلوغی
دگر باید گریخت حتماً به زودی

زدم قید خرید نیستم به پایش
ببخشیدم عطایش برلقایش

مُسَلّم این زمان،وقتِ خرید نیست
باید زنده بمانم،شانس باقیست

نخواهم ماند دگر در این میانه
بدین گونه سعید رفت سمتِ خانه


شعرطنز از سعید یوسف زاده
هرگونه کپی کردنِ این شعر ممنوعِ


آخرین ویرایش: جمعه 25 اسفند 1396 09:33 ق.ظ

پیامک تبلیغاتی

نویسنده : سعید یوسف زاده پنجشنبه 24 اسفند 1396 10:43 ق.ظ  •    ارسال شده در: اشعار خودم

بازم صبح شد صدای قاطی پاتی
پیامـکهای چرتِ تـبلیغاتی

دارم چک میکنم بازم گوشیمو
اُهو نگاه کن دیگه این یکی رو

پیامک اومده گشتی برنده
اگر ارسال کنی یک را به بنده


شعرطنز از سعید یوسف زاده
هرگونه کپی کردنِ این شعر ممنوعِآخرین ویرایش: جمعه 25 اسفند 1396 07:18 ق.ظ

کبابی

نویسنده : سعید یوسف زاده دوشنبه 21 اسفند 1396 11:44 ق.ظ  •    ارسال شده در: اشعار خودم

بدیدم دفتر شهرام کبابی
هنوز بودند بدهکارانی باقی

کلاغه هم هست اینجا بدهکار
یه چهار سیخی ربوده است انگار


شعرطنز از سعید یوسف زاده
هرگونه کپی کردنِ این شعر ممنوعِآخرین ویرایش: جمعه 25 اسفند 1396 07:17 ق.ظ

سردرد

نویسنده : سعید یوسف زاده دوشنبه 21 اسفند 1396 11:27 ق.ظ  •    ارسال شده در: اشعار خودم

چند صباحی هست من سر درد دارم
دگرحوصله ی چیزی ندارم

برم دکتر بدم بنده نمونه
که شاید رفته بالا قند و اوره


شعرطنز از سعید یوسف زاده
هرگونه کپی کردنِ این شعر ممنوعِ


آخرین ویرایش: جمعه 25 اسفند 1396 07:17 ق.ظ

کودکی

نویسنده : سعید یوسف زاده دوشنبه 21 اسفند 1396 10:17 ق.ظ  •    ارسال شده در: اشعار خودم

بود شادیم گِل بازی
آدم برفی سازی

گاهی با آب بازی بودم خیس
گاهی میترکاندم پاکت ساندیس


شعرطنز از سعید یوسف زاده
هرگونه کپی کردنِ این شعر ممنوعِآخرین ویرایش: جمعه 25 اسفند 1396 07:17 ق.ظ

آرایشگاه

نویسنده : سعید یوسف زاده جمعه 18 اسفند 1396 04:36 ب.ظ  •    ارسال شده در: اشعار خودم

یه روز خواستم بیابم یک فروشگاه
به هر کوچه رِسَم اینجا و آنجا

یا بعد از چند قدم چرخم به جایی
فقط بینم سالنهای زیبایی

شـمار آرایشـگاه زنـانه
فزون یافته است همی خانه به خانه

مُجاز و بی مجوز هست بسیار
ملوس و شبنم و خاتون و گلسار

رَوَم در هرمغازه بنده انگار
فقط موجود است سُرخاب سفیدآب


شعرطنز از سعید یوسف زاده
هرگونه کپی کردنِ این شعر ممنوعِآخرین ویرایش: جمعه 25 اسفند 1396 07:16 ق.ظ

تیپ

نویسنده : سعید یوسف زاده جمعه 18 اسفند 1396 07:16 ق.ظ  •    ارسال شده در: اشعار خودم

پریروز بودم در بازاری
اونم بادمپایی و زیرشلواری

یهو دمپایی ام گردید پاره
بدیدم هیچ ندارم راه چاره

در آن نزدیکیا کفشی خریدم
چنین تیپی را من جایی ندیدم


شعرطنز از سعید یوسف زاده
هرگونه کپی کردنِ این شعر ممنوعِ


آخرین ویرایش: جمعه 25 اسفند 1396 07:16 ق.ظ

پنچر

نویسنده : سعید یوسف زاده چهارشنبه 16 اسفند 1396 08:03 ق.ظ  •    ارسال شده در: اشعار خودم

شبی از مغازه ی توی کوچه
خریدم من اسمارتیزوکلوچه

چو خواستم برگردم سوی منزل
بدیدم که دوچرخه ام گشته پنچِر

( کسره گذاشتم برای پنچر چون مصرع قبل منزِل بود)

شعرطنز از سعید یوسف زاده
هرگونه کپی کردنِ این شعر ممنوعِ


آخرین ویرایش: جمعه 25 اسفند 1396 07:15 ق.ظ

روز دل انگیز

نویسنده : سعید یوسف زاده سه شنبه 15 اسفند 1396 05:29 ب.ظ  •    ارسال شده در: اشعار خودم

به خود گفتم در این روزِ دل انگیز
بشم راهی به سوی پارکِ چنگیز

ولی خوردم زمین چون بود زمین خیس
برفتم سمت خانه مان سینه خیزشعرطنز از سعید یوسف زاده
هرگونه کپی کردنِ این شعر ممنوعِ


آخرین ویرایش: جمعه 25 اسفند 1396 07:15 ق.ظ

نان بربری

نویسنده : سعید یوسف زاده سه شنبه 15 اسفند 1396 07:31 ق.ظ  •    ارسال شده در: اشعار خودم

اول صبح هست و کوبم هر دری
تا بیابم تکه ای نان بربری

گر بیابم با پنیر گردد بیست
ولی انگار هرچه میگردم نیست

دگر باید روم بیرون ز خانه
بیابم غایبِ این صبحانه


شعرطنز از سعید یوسف زاده
هرگونه کپی کردنِ این شعر ممنوعِ


آخرین ویرایش: جمعه 25 اسفند 1396 07:15 ق.ظ

نان سنگک

نویسنده : سعید یوسف زاده یکشنبه 13 اسفند 1396 08:26 ق.ظ  •    ارسال شده در: اشعار خودم

دویدم من به سوی نانوایی
یهو افتاد زدستم ده شاهی

غلتید و رفت درون چاله افتاد
خیالِ نانِ سنگک رفت بر بادشعرطنز از سعید یوسف زاده
هرگونه کپی کردنِ این شعر ممنوعِ


آخرین ویرایش: جمعه 25 اسفند 1396 07:14 ق.ظ