سعید (رعایت کپی راست مطالب این وبلاگ الزامیست) وبلاگ سعید یوسف زاده متولد 13 بهمن علایق: ترکاندن پاکت ساندیس ، بیرون رفتن با دمپایی و زیر شلواری ورزشهای مورد علاقه: دو با مانع ، کرلینگ http://websaeed.mihanblog.com 2018-07-21T22:59:52+01:00 text/html 2018-07-16T16:10:07+01:00 websaeed.mihanblog.com سعید یوسف زاده اجل http://websaeed.mihanblog.com/post/112 <div align="center"><font size="3">یه چند ماهیست که هفته به هفته<br>تو هر کوچه کَسی از دست رفته<br><br>انگار اینکه توی محله ی ما<br>اجل میگرده میبره کَسی را<br><br>الان هم در همین کوچه ی بهار<br>یکی مُرد،فرار بهتر است از قرار<br><br>حالا که نوبت کوچه ی ما هست<br>برای فرار کوله بار خواهم بست<br><br>سعید که اینجا نیست اون داره میره<br>یکی دیگه تو این کوچه میمیره<br><br><br></font><font size="3"><font size="4"><font size="2">شعر از سعید یوسف زاده<br></font></font></font><font size="3"><font size="4"><font size="2"><font size="4"><font size="2">هرگونه کپی کردنِ این شعر ممنوعِ</font></font></font></font></font></div> text/html 2018-07-14T04:11:51+01:00 websaeed.mihanblog.com سعید یوسف زاده گراز http://websaeed.mihanblog.com/post/111 <div align="justify"><font size="3">نصف شب چیزی یادم اومد که خواب رو از چشمام ربود ، موضوع سر گٌرازه یادم اومد رفتیم شمال توی کوه گراز داشت حمله میکرد به سمت آدم، دوستان چند باری شد لب پرتگاه ایستادند گراز که میدوید سمتشان جاخالی میدادند گراز پرت میشد تودرّه یا با تفنگ بادی میزدیمشون،حالا یاد گرازِ بیچاره افتادم با چشمانی گریان شعری براش سرودم اینجا میذارم.از الان هرکسی به گراز بی احترامی کنه باهاش حرف نمیزنم.<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><br><br></font><div align="center"><font size="3">سلام ای حیوونِ نازنین گُراز<br>نصفِ شب یاد تو افتادم باز<br><br>کی تو رو آزار میداد و شاد میشد<br>اون روزا تفریح ما این بود خوب<br></font></div><div align="center"><br><font size="3">عزیزِ خوشگل و نازنین تویی<br>دوست دارم بازم ببینم میدویی<br><br>شاد و خرّم باشی توی جنگلا<br>به دور از دشواری،نیرنگ و بلا<br><br>روزگارِ تو الان&nbsp; چجوریه<br>اگه شادی واسه از ما دوریه<br><br>نبینم بذارنت باز سرِکار<br>این روشْ مُردنو از راه بردار<br><br>ای گراز تو همیشه هستی شجاع<br>یادِتو ، تو قلب من پا بر جا<br><br>از قدیما طبیعت جای تو بود<br>کوه و جنگل صخره ها،کنارِ رود<br><br>نبینم توی درّه افتادی<br>نده آزارت تفنگِ بادی<br><br>ببینم همیشه شاد و خرّمی<br>نداری هیچگونه اندوه و غمی<br><br>باوقار و استوار و سرفراز<br>همیشه باقی باشه نسلِ گُراز<br><br><br></font><br><font size="3"><font size="4"><font size="2">شعرطنز از سعید یوسف زاده<br>هرگونه کپی کردنِ این شعر ممنوعِ</font></font><br><br></font><br><br></div></div> text/html 2018-07-08T09:48:58+01:00 websaeed.mihanblog.com سعید یوسف زاده گیج http://websaeed.mihanblog.com/post/110 <font size="3"> <font size="2">چند وقت پیش تو پیاده رو داشتم میرفتم جایی یهو متوجه شدم بجای اینکه برم دارم میام </font></font><font size="3"><font size="2">.</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/40.gif"></font> text/html 2018-07-02T14:05:44+01:00 websaeed.mihanblog.com سعید یوسف زاده کلاغ http://websaeed.mihanblog.com/post/108 <div align="center"><font size="3">شبی آمد کلاغی روی خانه<br>چنان غار غار میکرد آن دیوانه<br><br>که ساعتها مرا بیخواب گردانْد<br>نمیدانم که چه مرگش بود آن<br><br>یهو آمد به سویش لنگه کفشی<br>چه ضربِ دستی داشت مرحوم درفشی<br><br>کلاغ شد زخمی و کردش پرواز<br>نیومد اون کلاغه سوی ما باز<br><br><br></font><font size="4"><font size="2">شعرطنز از سعید یوسف زاده<br>هرگونه کپی کردنِ این شعر ممنوعِ</font></font><br></div> text/html 2018-04-13T06:06:33+01:00 websaeed.mihanblog.com سعید یوسف زاده قلیان سرا http://websaeed.mihanblog.com/post/102 <div align="center"><font size="3">سیاه شدن لامپ </font><font size="3"><font size="3">از دود </font>در قلیان سرا</font><br><br><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/3QKLOxq7hG/V.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2018-03-18T16:03:45+01:00 websaeed.mihanblog.com سعید یوسف زاده جک و جونور http://websaeed.mihanblog.com/post/93 <div align="center"><font size="3">جَـک و جانـوران آمدند از راه<br>هجوم می آورند کم کم به هرجا<br><br>زِهَر روزنه ای آیند چه جوری<br>یه چند تا هم عبور کردند ز توری<br><br>پشه و مگس در پرواز بدیدم<br>یه چند گونه ای هم انگار جدیدن<br><br>یه جاندار آمده،هست رنگِ او زرد<br>چنان نیش میزند چند روز کُنَد درد<br><br>بیُفتاد بر مگس این بار نگاهم<br>نشسته بر لبِ ظرفِ غذایم<br><br>پشه هم میرسد نزدیکِ گوشم<br>به وقتِ خواب زمانی که خموشم<br><br>پشه دیگر مرا رسوا گردانْد<br>دَمِ گوشم برقصید و همی خواند<br><br>یا اینکه میزند نیش بردماغم<br>مرض دارد نمیذارد بخوابم<br><br>گرفتند اینها حالم به هر نَحو<br>فقط آرام شوند گویی دَمِ مرگ<br><br>جدیداً آنها سخت میتوان کُشت<br>چو کُشتی میرسند هر دَم به یک مُشت<br><br></font><br><font size="3"><font size="3"><font size="4"><font size="2">شعرطنز از سعید یوسف زاده<br>هرگونه کپی کردنِ این شعر ممنوعِ</font></font></font></font></div><br> text/html 2018-03-16T04:11:10+01:00 websaeed.mihanblog.com سعید یوسف زاده بازار http://websaeed.mihanblog.com/post/91 <div align="center"><font size="3">بازم بار دگر نزدیکِ عید است</font><br><font size="3">خریدِ البسه،آجیل،از این دست</font><br><br><font size="3">شدم راهی دهم انجامْ خریدم</font><br><font size="3">شگفت گشتم بازار را بدیدم</font><br><br><font size="3">چو بینم هرطرف،هرسمت شلوغیست</font><br><font size="3">دگر نیست جای سوزن،این دروغ نیست</font><br><br><font size="3">یه تعداد لِه میگردند هردم</font><br><font size="3">تنی چند هم گره خوردند برهم</font><br><br><font size="3">به هم گیر کرده اند،هستند حیرون</font><br><font size="3">به سختی میکِشند خود را به بیرون</font><br><br><font size="3">چه خواهد شد مرا در این شلوغی</font><br><font size="3">دگر باید گریخت حتماً به زودی</font><br><br><font size="3">زدم قید خرید نیستم به پایش</font><br><font size="3">ببخشیدم عطایش برلقایش</font><br><br><font size="3">مُسَلّم این زمان،وقتِ خرید نیست</font><br><font size="3">باید زنده بمانم،شانس باقیست</font><br><br><font size="3">نخواهم ماند دگر در این میانه</font><br><font size="3">بدین گونه سعید رفت سمتِ خانه<br><br><br></font><font size="3"><font size="4"><font size="2">شعرطنز از سعید یوسف زاده<br>هرگونه کپی کردنِ این شعر ممنوعِ</font></font> </font></div> text/html 2018-03-15T07:13:54+01:00 websaeed.mihanblog.com سعید یوسف زاده پیامک تبلیغاتی http://websaeed.mihanblog.com/post/90 <div align="center"><font size="3">بازم صبح شد صدای قاطی پاتی<br>پیامـکهای چرتِ تـبلیغاتی<br><br>دارم چک میکنم بازم گوشیمو<br>اُهو نگاه کن دیگه این یکی رو<br><br>پیامک اومده گشتی برنده<br>اگر ارسال کنی یک را به بنده<br><br><br></font><font size="4"><font size="2">شعرطنز از سعید یوسف زاده<br>هرگونه کپی کردنِ این شعر ممنوعِ</font></font><br></div> text/html 2018-03-12T08:14:02+01:00 websaeed.mihanblog.com سعید یوسف زاده کبابی http://websaeed.mihanblog.com/post/87 <div align="center"><font size="3">بدیدم دفتر شهرام کبابی<br>هنوز بودند بدهکارانی باقی<br><br>کلاغه هم هست اینجا بدهکار<br>یه چهار سیخی ربوده است انگار<br><br><br></font><font size="4"><font size="2">شعرطنز از سعید یوسف زاده<br>هرگونه کپی کردنِ این شعر ممنوعِ</font></font><br></div> text/html 2018-03-12T07:57:03+01:00 websaeed.mihanblog.com سعید یوسف زاده سردرد http://websaeed.mihanblog.com/post/86 <div align="center"><font size="3">چند صباحی هست من سر درد دارم<br>دگرحوصله ی چیزی ندارم<br><br>برم دکتر بدم بنده نمونه<br>که شاید رفته بالا قند و اوره<br><br></font><br><font size="4"><font size="2">شعرطنز از سعید یوسف زاده<br>هرگونه کپی کردنِ این شعر ممنوعِ</font></font></div> text/html 2018-03-12T06:47:26+01:00 websaeed.mihanblog.com سعید یوسف زاده کودکی http://websaeed.mihanblog.com/post/85 <div align="center"><font size="3">بود شادیم گِل بازی<br>آدم برفی سازی<br><br>گاهی با آب بازی بودم خیس<br>گاهی میترکاندم پاکت ساندیس<br><br><br></font><font size="4"><font size="2">شعرطنز از سعید یوسف زاده<br>هرگونه کپی کردنِ این شعر ممنوعِ</font></font><br></div> text/html 2018-03-09T13:06:47+01:00 websaeed.mihanblog.com سعید یوسف زاده آرایشگاه http://websaeed.mihanblog.com/post/83 <div align="center"><font size="3">یه روز خواستم بیابم یک فروشگاه<br>به هر کوچه رِسَم اینجا و آنجا<br><br>یا بعد از چند قدم چرخم به جایی<br>فقط بینم سالنهای زیبایی<br><br>شـمار آرایشـگاه زنـانه<br>فزون یافته است همی خانه به خانه<br><br>مُجاز و بی مجوز هست بسیار<br>ملوس و شبنم و خاتون و گلسار<br><br>رَوَم در هرمغازه بنده انگار<br></font></div><div align="center"><font size="4"><font size="3">فقط موجود است سُرخاب سفیدآب<br><br></font><br></font><font size="4"><font size="2">شعرطنز از سعید یوسف زاده<br>هرگونه کپی کردنِ این شعر ممنوعِ</font></font><br></div> text/html 2018-03-09T03:46:29+01:00 websaeed.mihanblog.com سعید یوسف زاده تیپ http://websaeed.mihanblog.com/post/80 <div align="center"><font size="4"><font size="3">پریروز بودم در بازاری<br>اونم بادمپایی و زیرشلواری<br><br>یهو دمپایی ام گردید پاره<br>بدیدم هیچ ندارم راه چاره<br><br>در آن نزدیکیا کفشی خریدم<br>چنین تیپی را من جایی ندیدم<br><br></font><br></font><font size="4"><font size="2">شعرطنز از سعید یوسف زاده<br></font></font><font size="4"><font size="2">هرگونه کپی کردنِ این شعر ممنوعِ</font></font></div> text/html 2018-03-07T04:33:53+01:00 websaeed.mihanblog.com سعید یوسف زاده پنچر http://websaeed.mihanblog.com/post/79 <div align="center"><font size="3">شبی از مغازه ی توی کوچه<br>خریدم من اسمارتیزوکلوچه<br><br>چو خواستم برگردم سوی منزل<br>بدیدم که دوچرخه ام گشته پنچِر</font><br><font size="3"><font size="2">( کسره گذاشتم برای پنچر چون مصرع قبل منزِل بود)</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"></font><br><br><font size="4"><font size="2">شعرطنز از سعید یوسف زاده<br></font></font><font size="4"><font size="2">هرگونه کپی کردنِ این شعر ممنوعِ</font></font></div> text/html 2018-03-06T13:59:37+01:00 websaeed.mihanblog.com سعید یوسف زاده روز دل انگیز http://websaeed.mihanblog.com/post/78 <div align="center"><font size="4"><font size="3">به خود گفتم در این روزِ دل انگیز<br>بشم راهی به سوی پارکِ چنگیز<br><br>ولی خوردم زمین چون بود زمین خیس<br>برفتم سمت خانه مان سینه خیز</font><br><br><br></font><font size="4"><font size="2">شعرطنز از سعید یوسف زاده<br></font></font><font size="4"><font size="2">هرگونه کپی کردنِ این شعر ممنوعِ</font></font></div> text/html 2018-03-06T04:01:42+01:00 websaeed.mihanblog.com سعید یوسف زاده نان بربری http://websaeed.mihanblog.com/post/77 <div align="center"><font size="3">اول صبح هست و کوبم هر دری<br>تا بیابم تکه ای نان بربری<br><br>گر بیابم با پنیر گردد بیست<br>ولی انگار هرچه میگردم نیست<br><br>دگر باید روم بیرون ز خانه<br>بیابم غایبِ این صبحانه<br><br><br></font><font size="4"><font size="2">شعرطنز از سعید یوسف زاده<br></font></font><font size="4"><font size="2">هرگونه کپی کردنِ این شعر ممنوعِ</font></font></div> text/html 2018-03-06T03:59:47+01:00 websaeed.mihanblog.com سعید یوسف زاده مداد http://websaeed.mihanblog.com/post/76 <div align="center"><br><font size="3"><font size="3">من یک مداد چهار رنگ دارم<br><br></font><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/LMhMPxj0cu/medad.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div> text/html 2018-03-04T04:56:43+01:00 websaeed.mihanblog.com سعید یوسف زاده نان سنگک http://websaeed.mihanblog.com/post/75 <div align="center"><font size="4"><font size="3">دویدم من به سوی نانوایی<br>یهو افتاد زدستم ده شاهی<br><br>غلتید و رفت درون چاله افتاد<br>خیالِ نانِ سنگک رفت بر باد</font><br><br><br><font size="2">شعرطنز از سعید یوسف زاده<br></font></font><font size="4"><font size="2">هرگونه کپی کردنِ این شعر ممنوعِ</font></font></div> text/html 2018-02-06T12:59:14+01:00 websaeed.mihanblog.com سعید یوسف زاده The Final Countdown http://websaeed.mihanblog.com/post/59 &nbsp;&nbsp;<div align="center"><font size="2">آهنگی که دوران کودکی گوش میکردم</font><br><br><audio controls="controls">&nbsp; <source src="http://www.folder98.ir/uploads/p386047_The_Final_Countdown.mp3" type="audio/mpeg">&nbsp; <source src="http://www.folder98.ir/uploads/t125991_The_Final_Countdown.ogg" type="audio/ogg">Your browser does not support this audio</audio><br><br><br></div> text/html 2018-02-05T12:55:46+01:00 websaeed.mihanblog.com سعید یوسف زاده قورباغه http://websaeed.mihanblog.com/post/55 <div align="center"><font size="3"><font size="2">عکس مربوط به سفر به شمال ، قورباغه تو خیابون بود ظاهراً زیر ماشین رفته بود</font><br><br><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/J37ZumJvKj/gh.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div> text/html 2018-02-04T12:49:53+01:00 websaeed.mihanblog.com سعید یوسف زاده میمون و سگ http://websaeed.mihanblog.com/post/54 &nbsp;<br><div align="center"><font size="3">میمون بی تربیت</font><br></div><br><br><div align="center"><video controls="controls" width="320" height="240">&nbsp;<source src="http://www.uplodfile.com/uploads/up702551517728282_m.mp4" type="video/mp4">&nbsp;<source src="video.ogg" type="video/ogg">&nbsp;Your browser does not support the video element.</video></div>&nbsp; text/html 2018-02-03T12:39:35+01:00 websaeed.mihanblog.com سعید یوسف زاده پائیز http://websaeed.mihanblog.com/post/51 <div align="center"><font size="2"><font size="3">پائیز</font><br><br></font><br><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/CTf9mOkIGX/r (3).jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/tMEymovj6J/r (2).jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/5L0jeNTFZm/r (1).jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/qDGULCg45l/r (4).jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2018-02-02T06:34:52+01:00 websaeed.mihanblog.com سعید یوسف زاده تولدم مبارک http://websaeed.mihanblog.com/post/49 <div align="center">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://cdn.persiangig.com/preview/nHEJ1lK2as/T%20(6).gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </div><div align="center">&nbsp;<img src="http://cdn.persiangig.com/preview/bUkY4tG3rx/T (3).gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/8vIOVfEtw8/T (4).gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/1I4QXhkcfo/T (5).gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><div align="center"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/xwdAm2MdJP/T (1).gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/gdwgc6Wlfn/T (2).gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><br></div><div align="center"><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div><div align="center"><br></div> text/html 2018-01-28T06:22:51+01:00 websaeed.mihanblog.com سعید یوسف زاده برف http://websaeed.mihanblog.com/post/30 <div align="center"><font size="3">تهران چند دقیقه قبل</font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/vhKYM2KTtn/b (2).jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2018-01-22T13:44:09+01:00 websaeed.mihanblog.com سعید یوسف زاده نمیدانم http://websaeed.mihanblog.com/post/2 اگر حسش بود شاید به روز کنم.